Dakreiniging Wim van de Kamp

Tekstvak:                       INFORMATIE BULLETIN  

Onderwerp: Spuitwerkzaamheden door Spuitbedrijf Wim van de Kamp B.V.


Wat u moet weten:
Direct nadat uw Rietdekker ons opdracht verstrekt nemen wij uw pand/gebouw in de planning op. Wat u zich misschien niet realiseert is, dat wij de volgende dag wel direct aan de slag zouden willen, maar dat dit veelal niet mogelijk is door de weersomstandigheden. Op een “droge dag” en voorwaarde twee; als ook het te behandelen dak droog of nagenoeg droog is, kunnen wij onze werkzaamheden starten.
Wist u overigens dat we gemiddeld voor dit werk 45 tot 60 werkbare dagen (veelal van zonsopgang tot zonsondergang) in een heel jaar hebben?
Dat is ook de reden dat we, zodra gunstige weersomstandigheden zich aankondigen, wij direct de afspraken gaan maken voor het voor die dag geplande traject. Niet zelden is dat een dag vóórdat de werkzaamheden uitgevoerd worden. Daarbij geven wij een richttijd af wanneer u ons kunt verwachten, maar precies kunnen we dat nooit zeggen, aangezien we ook te maken hebben met niet voorziene zaken tijdens de werkzaamheden en soms ook oponthoud in het verkeer. Wij realiseren ons dat dit voor u soms zeer belastend is om gevoelsmatig op het allerlaatste moment nog allerlei zaken te moeten regelen.Net als u, zouden ook wij dat graag anders willen.Vanwege de vereiste weersomstandigheden en de afhankelijkheid daarvan en allerlei andere zaken, rest ons helaas geen andere keus . Wij rekenen op uw begrip hiervoor!

Werkzaamheden: 
Nadat we de afspraak met u gemaakt hebben, komen we die dag met een kleine vrachtwagen, voorzien van een spuitunit, om de werkzaamheden te verrichten. Deze auto plaatsen we zo mogelijk op de oprit. Nadat we de slangen uitgerold en de spuitlansen aangekoppeld hebben, kunnen we de werkzaamheden starten. Na een laatste controle of de aanbevolen door u uit te voeren beschermingsmaatregelen (zie hierna het onderwerp: Wat wij van U vragen ) voldoende zijn, spuiten we uw dak behoorlijk nat. Met onze spuitlansen kunnen we dat veelal vanaf de grond doen, waardoor we niet op uw dak zelf hoeven te komen.

Wat wij van u vragen :
Ondanks het feit dat we milieu vriendelijke middelen gebruiken zijn bloeiende bloemen daar veelal niet tegen bestand als we er per ongeluk overheen spuiten. In de praktijk kan door licht terugsnoeien een en ander hersteld worden. Dit kan gebeuren, maar gebeurt niet als u, voordat wij komen, voldoende voorzorgsmaatregelen treft.

Voorzorgsmaatregelen:
     Zet de losse bloemen en plantenbakken , indien mogelijk, op een behoorlijke afstand van   
        het te spuiten gebouw.
Leg een tuinslang klaar bij een werkende waterkraan voor het geval dat als we per ongeluk iets raken, direct met water kunnen afspoelen (heeft u geen tuinslang maar wel een gieter,deze dan graag klaarzetten bij die buitenkraan. Met een gieter kunnen we ook nog wel wat).
Ramen sluiten (ook niet op de ventilatiestand), zodat we niet naar binnen kunnen spuiten.
Zorg dat een eventuele toegangspoort of het toegangshek geopend is (ook achter). Een gesloten poortdeur of hek bemoeilijkt ons werk of zorgt er misschien voor dat we de geplande werkzaamheden niet kunnen uitvoeren.
Toegankelijkheid ook rond het huis door een vrije doorloop direct rond het pand te houden (indien mogelijk).
Tuinmeubelen e.d. niet onder de druplijn, bij voorkeur een paar meter van het te spuiten dak verwijderd.
Zonneschermen intrekken, automatische werkende schermen uitschakelen nadat deze  
        ingetrokken zijn, zodat ze niet per ongeluk (als u niet thuis bent) uitklappen tijdens de  
        werkzaamheden.

Wanneer u deze voorzorgsmaatregelen tijdig treft, zijn wij in staat goed werk te leveren in de daarvoor geplande tijd.U zult dan nauwelijks of geen overlast ondervinden.

Zowel uw als onze inspanningen zijn er op gericht een zo optimaal mogelijk resultaat voor u te bereiken.
Wij wensen u succes bij het treffen van de voorzorgsmaatregelen en verheugen ons erop om zo spoedig als mogelijk is bij u aan te slag te gaan.