Gebruiksadvies

Dakreiniger Prof

Dakreiniging Wim van de Kamp

 

De aangeleverde concentratie Dakreiniger Prof dient bij voorkeur gemengd te worden met (schoon) water in de verhouding 1 : 50. Minder mag ook, maar de werking daarvan zal dan vertragen/ afnemen. Hogere concentratie moet  ontraden worden, behoudens uitzonderlijke omstandigheden.

De fabrikant/leverancier  garandeert de kwaliteit van het produkt. Daar door hem geen controle over het gebruik en de opslag kan worden uitgeoefend kan hij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing.

Adviezen voor een optimaal resultaat

1) Lees de gebruiksadvies aandachtig door

2) Bij droog dak is een goede werking nagenoeg gegarandeerd

3) Dak zoveel mogelijk schoonmaken van de vervuiling door middel van onder andere  vegen, scheren en/of kammen (rest vaak de vervuiling tussen de stengel).

4) Ook preventief behandelen van “nieuw”dak is aanbevelenswaardig. Dit wanneer de eerste vervuiling is waargenomen waar stengels elkaar raken, maar het riet nog een open structuur heeft.

5) De aangemaakte Dakreiniger Prof met grove druppel (forse straal) op het dak gelijkmatig en royaal aanbrengen.

6) Spuit het dag zo nat mogelijk en bij voorkeur tegen de stoppel in, zo nat als na landurige regen.

7) Spuit zoveel, zo lang, dat het dak minimaal 5 minuten na blijft !!

8) Houdt rekening met de weersomstandigheden omdat het dak n a de behandeling moet drogen. Daarna kan een regenbui geen kwaad meer doen.

9) Houdt rekening met de omgevingsfactoren, zoals beplanting en luxe goederen, die bij voorkeur buiten bereik gehouden danwel afgedekt moeten worden!

 

Bewaaradvies.

1) Dakreinger Prof kan, mits vorstvrij, bewaard worden

2) Ook aangemaakte Dakreiniger Prof kan, mits vorstvrij, goed bewaard worden

 

 

Op alle leveringen en diensten zijn onze Algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.

Deze kunnen u op aanvraag toegestuurd worden.