Tekstvak:

Dakreiniging Wim van de Kamp

Tekstvak: Gebruiksadvies Dakreiniger Prof

De aangeleverde concentratie Dakreiniger Prof dient bij voorkeur gemengd te worden met (schoon) water in de verhouding 1 : 50. Minder mag ook, maar de werking daarvan zal dan vertragen/ afnemen. Hogere concentratie moet ontraden worden, behoudens uitzonderlijke omstandigheden.
De fabrikant/leverancier garandeert de kwaliteit van het produkt. Daar door hem geen controle over het gebruik en de opslag kan worden uitgeoefend kan hij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing.


Adviezen voor een optimaal resultaat
Lees de gebruiksadvies aandachtig door.
Bij droog dak is een goede werking nagenoeg gegarandeerd.
Dak zoveel mogelijk schoonmaken van de vervuiling door middel van onder andere vegen,  
       scheren en/of kammen (rest vaak de vervuiling tussen de stengel).
Ook preventief behandelen van “nieuw” dak is aanbevelenswaardig. Dit wanneer een 
       eerste vervuiling is waargenomen waar stengels elkaar raken, maar het riet nog een open 
       structuur heeft.
De aangemaakte Dakreiniger Prof met grove druppel (forse straal) op het dak gelijkmatig 
       en royaal aanbrengen.
Spuit het dak zo nat mogelijk en bij voorkeur tegen de stoppel in, zo nat als na langdurige 
       regen.
Spuit zoveel, zo lang, dat het dak minimaal 5 minuten nat blijft !!
Houdt rekening met de weersomstandigheden omdat het dak na de behandeling in moet  
       drogen. Daarna kan een regenbui geen kwaad meer doen.
Houdt rekening met de omgevingsfactoren, zoals beplanting en luxegoederen, die bij  voorkeur buiten bereik gehouden danwel afgedekt moeten worden!


Bewaaradvies.

Dakreiniger Prof kan, mits vorstvrij, bewaard worden
Ook aangemaakte Dakreiniger Prof kan, mits vorstvrij, goed bewaard wordenBelservice

Speciaal voor onze afnemers/gebruikers van Dakreiniger Prof die vragen of aanvullend advies nodig hebben voor de diverse toepassingen, raden wij u aan gebruik te maken van ons telefoonnummer 0341- 491314 waarop wij u van maandag tot en met zaterdag te woord kunnen staan.Op alle leveringen en diensten zijn onze Algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.
Deze kunnen u op aanvraag toegestuurd worden.